SSI 2021/2022

Harmonogram semestru

Datum Začátek Typ Náplň 
22.9.13:30 Přednáška 1 Úvod, měřené veličiny a vztahy mezi nimi 
22.9.15:30 Cvičení 1 Získávání veličin z dat (evakuační experiment) 
29.9.13:30 Přednáška 2 ODR modely v 1D (Car Following Modely) 
29.9.15:30 Cvičení 2 ODR modely v 1D, časoprostorový diagram 
 6.10.13:30 Přednáška 3 ODR modely v dD (SocialForce koncept) 
 6.10.15:30 Cvičení 3 SocialForce model 
13.10.13:30 Přednáška 4 Termodynamické plyny, Metropolis-Hastings algoritmus 
13.10.15:30 Cvičení 4 Metropolisův algoritmus 
 20.10.13:30 Přednáška 5 Celulární modely – představení a příklady 
20.10.15:30 Cvičení 5 1D TASEP s paralelním updatem 
27.10.13:30 Přednáška 6 Celulární modely jako markovské řetězce 
27.10.15:30 Cvičení 6 Časové a souborové průměry 
 3.11.13:30 Přednáška 7 Konstrukce matice P, stacionární rozdělení 
 3.11.15:30 Cvičení 7 Konstrukce matice P, rozdělení v čase n 
10.11.13:30 Přednáška 8 Veličiny v celulárních modelech 
 10.11.15:30 Cvičení 8 Veličiny v celulárních modelech 
 24.11.13:30 Přednáška 9 Large L aproximace 
24.11.15:30 Cvičení 9 Konzultace miniprojektů 

Klasifikace

 • Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Známka je odrazem bodového hodnocení dvou, resp. třech miniprojektů (MP), které studenti vypracují.
 • Pro získání zápočtu je nutné odevzdat MP1 a MP2. Oba miniprojekty musí být klasifikovány jako uznatelné. Bez odevzdání MP3 nelze získat lepší známku než D
 • Minimální bodový zisk z miniprojektů musí být v součtu alespoň 10 bodů
 • Maximální bodové zisky za jednotlivé miniprojekty jsou: 
  • 1. MP: 5 bodů 
  • 2. MP:  10 bodů 
  • 3. MP: 5 bodů 
 • Stupnice hodnocení (v součtu za všechny miniprojekty dohromady, tj. maximálně 20 bodů):  
  • A (>18) 
  • B (17-18) 
  • C (15-16) 
  • D (13-14) 
  • (10-12) 

Zadání miniprojektů

Pozn.: Dobře udělané GUI generuje +1 bod k MP.

Miniprojekt 1 – ODR model

Car-Following Model (CFM)

 • FLM, OVM nebo IDM
 • (2 b) implementace modelu, vizualizace, časoprostorový diagram 
 • (+1 b) periodické nebo otevřené okraje (default je polopřímka) 
 • (+2 b) fundamentální diagram 
 • (+1 b) rozdělení časových rozestupů 
 • (+1 b) koeficienty modelu závislé na stavu modelu 

Social-Force Model (SFM)

 • (3b) implementace modelu, vizualizace 
 • (+1b) složitější geometrická struktura (default je obdélníková místnost s východem) 
 • (+2b) fundamentální diagram 
 • (+1b) rozdělení časových rozestupů 

Miniprojekt 2 – Celulární model

Obecné zadání

 • (2-3 b) implementace a vizualizace modelu 
 • (3 b) konstrukce stavového prostoru a matice přechodu P, stac. rozď. 
 • (3 b) fundamentální diagram pomocí simulací a pomocí stac. rozď + porovnání 
 • (+1 b) rozdělení časových rozestupů 
 • (+1 b) rozdělení prostorových rozestupů 
 • (+1 b) jiná zajímavá analýza 

Jednodušší simulace, návaznost na teoretickou úlohu 

 • (2 b) implementace a vizualizace modelu 
 • MP3: Pomocí teorie najít aproximaci stac. rozdělení a porovnat prostorové rozestupy se simulacemi. 
 • TASEP se zpětným a dopředným updatem, periodický. 
 • TASEP se zobecněným updatem, periodický. 
 • Slow-to-start model, periodický. 
 • Next-nearest-neighbour, periodický. 

Složitější simulace

 • (3 b) implementace a vizualizace modelu 
 • MP3: Návaznost již není tak přímá, lze zvolit jiný teoretický. 
 • TASEP s otevřenými okraji. 
  • Místo FD lze porovnat hustotní profil v jednotlivých fázích, nebo časový vývoj hustotního profilu. 
  • MP3: stacionární rozdělení pro a+b=1. 
 • Nagel-Schreckenberg/Fukui-Ishibashi na kruhu. 
  • Lze přidat porovnání FD s tempomatovou limitou. 
  • MP3: FD pro vmax=1. 
 • Floor-field pro jednu místnost. 
  • Neřeší se stacionární rozdělení ale časový vývoj hustoty. 
  • MP3: evakuační čas interpretovat jako střední dobu do pohlcení. 
 • Karimipourův model s předjížděním. 
  • Matice P pro 2 druhy částic. 
  • MP3: Důkaz, že stacionární rozdělení je konstantní. 

Složité simulace

 • Zajímavá složitější úloha, detaily nutné domluvit při zadání (kruhový objezd, modely s předjížděním, modely křižovatek, křížení …)

Miniprojekt 3 – Teoretická úložka

 • Buď vyplyne z miniprojektu (viz výše), nebo dodělání nějakého důkazu/příkladu z přednášky.