MANcv ZS10 (2017/2018)

Aktuálně

Hodně štěstí ve zkouškovém!

Rozvrh

Úterý: 9:30 – 11:10 v T-208

Čtvrtek: 13:30 – 15:10 v B-114

 

Podmínky na zápočet

Pro zisk zápočtu je povinná aktivní účast na 5/6 cvičeních.

Aktuální docházka kruhu ZS10

 

Praktická část zkoušky

Na cvičení budeme psát tři písemné práce, za které je možno získat celkem 100 procentních bodů (každé písemná práce má stejnou váhu). Dalších 10 procentních bodů je možno získat za pětiminutovky, domácí úkoly a aktivitu na cvičeních. Celkový výsledek (nejvýše však 100 procentních bodů) je možno nechat si započítat jako praktickou část zkoušky (pro úspěšné projití praktické části zkoušky je třeba více než 50 procentních bodů).

Aktuální průběžné bodování kruhu ZS10 je zde. Body za pětiminutovky, domácí úkoly a aktivitu na cvičeních budou na procentní body přepočítány až na konci semestru.

První písemná práce: zadání, řešení. Druhá písemná práce: zadání, řešení. Třetí písemná práce: zadánířešení. Body uvedené u zadání jednotlivých příkladů jsou ještě před přepočítáním na procentní body, na procentní body je přepočten posléze až výsledek celé písemné práce (sloupec Test 1 %, resp. Test 2 %, resp. Test 3 %  v tabulce bodování výše).

 

Rozpis cvičení

 1. týden (3.10. a 5.10.) Opakování středoškolské matematiky (rovnice, nerovnice, exponenciála, logaritmus, goniometrické funkce).
 2. týden (10.10. a 12.10.) Pozor, přesun cvičení z 10.10. na 11.10.! Výroková a predikátová logika, důkazy, zobrazení, definiční obor, obor hodnot, skládání zobrazení.
 3. týden (17.10. a 19.10.) Zobrazení injektivní, M-surjektivní a M-bijektivní, množiny (sjednocení, průnik, doplněk), jejich ekvivalence a omezenost (horní, dolní závora).
 4. týden (24.10. a 26.10.) Pozor, přesun cvičení z 24.10. na 25.10.! Supremum a infimum množiny. Monotonie a omezenosti reálné posloupnosti.
 5. týden (31.10. a 2.11.) Limita posloupnosti a její důkaz z definice. Neexistence limity posloupnosti, posloupnost vybraná, resp. skorovybraná. Limita racionální funkce.
 6. týden (7.11. a 9.11.) Pozor, ve čtvrtek 9.11. píšeme první test! Limita racionální funkce, limita z  odmocnin, limita s obecnou mocninou.
 7. týden (14.11. a 16.11.) Limita sevřené posloupnosti, posloupnosti konvergující k Eulerově číslu. Limity s logaritmem, limity pomocí posloupnosti konvergující k Eulerově konstantě.
 8. týden (21.11. a 23.11.) Limity posloupností zadaných rekurentně. Podílové a odmocninové kritérium. Stolzův a Cauchyův vzorec. BC kritérium konvergence. Limes superior a limes inferior.
 9. týden (28.11. a 30.11.) Hromadný bod množiny. Definice limity funkce. Limita racionální funkce a funkce s odmocninami. Spojitost funkce. Limita sevřené funkce. Limita složené funkce a použití referenčních limit.
 10. týden (5.12. a 7.12.) Pozor, ve čtvrtek 7.12. píšeme druhý test! Limita složené funkce a použití referenčních limit (pokračování). Derivace funkce a její výpočet z definice.
 11. týden (12.12. a 14.12.) Aritmetika derivací. Darbouxova věta. Derivace inverzní funkce. Leibnizova formule pro derivace vyšších řádů.
 12. týden (19.12. a 21.12.) Geometrická interpretace derivace. Druhy bodů nespojitosti. Extrémy funkcí, slovní úlohy na extrémy funkcí.
 13. týden (2.1. a 4.1.)  Pozor, ve středu 3.1. (11:30, T-201) píšeme třetí test! Konvexnost, konkávnost. Vyšetřování průběhu funkce.

Sbírka příkladů

Sbírka příkladů, jejichž znalost je považována jako nutná podmínka k projití praktickou částí zkoušky.

1. týden   2. týden   3. týden   4. týden

5. týden   6. týden   7. týden   8. týden

9. týden   10. týden  11. týden 12. týden

13. týden

 

Další důležité materiály a informace

Oficiální web předmětu