MAB2cv ZS7 (2018/2019)

Aktuálně

 • Pátou písemku (na téma číselné řady) budeme psát v úterý 14. května v 9:30 v T-212.
 • Náhradní cvičení za odpadající květnové středy se budou konat v pátky 3., 10. a 17. května od 11:30 v učebně T-209.
 • Deadline na pátý dobrovolný domácí úkol je 16. května 16:00.

Rozvrh

 • Úterý: 9:30 – 11:10 v T-212
 • Středa: 15:30 – 17:10 v T-208

Podmínky na zápočet

Budeme psát celkem 5 písemek během semestru (předběžný odhad rozvrstvení: 3., 6., 9., 11. a 13. týden) s možností získat v každé 20 bodů (celkem tedy 100 bodů). Docházka není povinná, nicméně usnadňuje obdržení zápočtu, neboť na zápočet je požadován zisk alespoň

 • 33 bodů, pokud má student maximálně 4 absence,
 • 50 bodů, pokud má student více než 4 absence.

V případě neúspěchu v průběžných písemkách bude na konci semestru umožněno napsat si opravnou písemku z látky celého semestru (zápočet se pak bude udělovat dle stejných podmínek, jako je uvedeno výše).

Během semestru budou také zadávány dobrovolné domácí úkoly, které budou hodnoceny každý v bodovém rozpětí max 2 až 5 body dle jejich obtížnosti. Do celkového bodového skóre se promítne i aktivita na cvičeních, a to max 5 body.

Zadání dobrovolných domácích úkolů.

Docházka ZS7.

Průběžný bodový stav ZS7.

Písemka č. 1: zadání, řešení, obrázek funkce a její primitivní funkce z třetího příkladu.

Písemka č. 2: zadání, řešení.

Písemka č.3: zadání, řešení.

Písemka č.4: zadání, řešení.

Písemka č.5: zadání.

Literatura

 1. Cvičení z matematické analýzy : Integrální počet a řady (Edita Pelantová, Jana Vondráčková).
 2. Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy (Boris Pavlovič Děmidovič).
 3. Analýza v příkladech 2 (Severin Pošta, Petr Pošta).
 4. Matematická analýza II (Edita Pelantová).

Rozpis cvičení

 1. týden (19.2. a 20.2.) Věty o přírůstku funkce. Stejnoměrná spojitost. L’Hospitalovo pravidlo.
 2. týden (26.2. a 27.2.) Neurčitý integrál – úvodní triky a základní substituce.
 3. týden (5.3. a 6.3.) První písemka se píše v úterý 5. března. Per partes a úvod do integrace pomocí rozkladu na parciální zlomky.
 4. týden (12.3. a 13.3.) Procvičování rozkladu na parciální zlomky. Různé druhy substitucí v neurčitém integrálu vedoucí na rozklad na parciální zlomky.
 5. týden (19.3. a 20.3.) Různé druhy substitucí v neurčitém integrálu
  vedoucí na rozklad na parciální zlomky – dokončení (Eulerovy substituce, Čebyševovy integrály).
 6. týden (26.3. a 27.3.) Druhá písemka se píše ve středu 27. března. Určitý integrál.
 7. týden (2.4. a 3.4.) Určitý integrál – dokončení. Integrál jako funkce meze. Věty o střední hodnotě.
 8. týden (9.4.. a 10.4.) Zobecněný Riemannův integrál – úvod, příprava na limitní srovnávací kritérium. Vyšetřování konvergence integrálu z nezáporné funkce – srovnávací kritérium.
 9. týden (16.4. a 17.4.) Třetí písemka se píše ve středu 17. dubna. Vyšetřování konvergence integrálu z nezáporné funkce – dokončení. Vyšetřování konvergence integrálu z funkce měnící znaménko – (ne)absolutní konvergence, BCP, Dirichletovo a Abelovo kritérium.
 10. týden (23.4. a 24.4.) Vyšetřování konvergence integrálu z funkce měnící znaménko – dokončení. Aplikace integrálního počtu.
 11. týden (úterý 30.4., pátek 3.5.) Čtvrtá písemka se píše v pátek 3. května v 11:30 v T-209. Číselné řady – úvod, sčítání řad. Konvergence řad s kladnými členy – úvod.
 12. týden (úterý 7.5., pátek 10.5.) Konvergence řad s kladnými členy – srovnávací kritérium, podílové a odmocninové, Raabeho a Gaussovo kritérium. Konvergence řad s obecnými členy – úvod, Lebnizovo a Abelovo kritérium.
 13. týden (úterý 14.5., pátek 17.5.) Pátá písemka se píše v úterý 14. května. Konvergence řad s obecnými členy – dokončení (Dirichletovo, modifikované Raabeho a Gaussovo kritérium).