Kdo jsem

Ing. Jana Vacková


Studium

2017 – ???? postgraduální studium, FJFI ČVUT v Praze

obor: MI

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

školitel specialista: Ing. Marek Bukáček

téma: Stochastické modelování sociofyzikálních systémů

 

2015 – 2017 magisterské studium, FJFI ČVUT v Praze

obor: AMSM

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

téma DP: Poruchová teorie statistické rigidity částicových systémů

téma VU: Multi-headway statistika systémů s kombinovanými potenciály

 

2012 – 2015 bakalářské studium, FJFI ČVUT v Praze

obor: MI – AMSM

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

téma BP: Statistická rigidita systémů s repulzivními potenciály


 Vedení studenti

Marina Džabarjan

téma BP: Popis pohybu davu v komplexních situacích (zadáno 2017)